Nejčastější dotazy

Co je to bioplyn?

Bioplyn je plyn produkovaný rozkladem organické hmoty bakteriemi za nepřítomnosti kyslíku (anaerobní digesce). Bioplyn je hořlavý plyn, který se obvykle skládá z 60% metanu a při spalování vytváří modrý plamen stejně jako LPG nebo zemní plyn. Je o 20% lehčí než vzduch.

Jak bioplynová stanice funguje?

Bioplynová stanice FreeGas 1 se skládá z fermentačního vaku a vaku pro skladování plynu spojené v jeden celek. Do fermentačního vaku se přivádí organický odpad "krmícím" otvorem (který zároveň funguje jako pachová zátka, proto systém nezapáchá) a za pomoci mikroorganismu bez přístupu vzduchu dochází k rozkladu organického materiálu. Tím vzniká bioplyn, který se začne hromadit ve vaku pro skladování plynu. jakmile se ve vaku nahromadí dostatečné množství plynu, je možné jej začít požívat například pro vaření. Systém FreeGas 1 zvládne za den vyrobit až 1,8m3 bioplynu. Což odpovídá třem až pěti hodinám vaření. Jako vedlejší produkt vzniká biohnojivo, které je z fermentoru odváděno přepadovým potrubím na druhé straně vaku.

K čemu lze bioplyn využít

Náš set obsahu speciální vařič na bioplyn, takže v základu na vaření. Během listopadu 2022 bude k dostání u nás na e-shopu průtokový ohřívač na vodu se sprchou, elektrocentrála a topná lampa. Na poptávku umíme sehnat i směšovací karburátor pro čtyřtaktní benzínové motory. Tento karburátor je pak možné dle potřeby přepnout z provozu na benzín na bioplyn a opačně. Tím vzniká možnost použití bioplynu u elektrocentrály jiných výrobců, různých čerpadel na vodu, sekaček na trávu, minibagříků nebo třeba u pásového katru na pořez kulatiny. Vše je jen limitováno délkou hadice a vzdáleností od bioplynové stanice. Pokud má někdo větší množství organického odpadu, například chovatel hospodářských zvířat, tak je možné propojit více bioplynových stanic FreeGas 1 a bioplyn je lze využít i pro vytápění rodinného domu buď přímo nebo v kombinaci s kogenerační jednotkou. 

Je na instalaci potřeba specializovaná firma?

Ne. Instalace je naprosto jednoduchá a i méně technicky zdatný člověk zvládne bioplynovou stanici sestavit za méně než jednu hodinu. Každý set obsahuje návod na sestavení a podrobný manuál pro nastartování a obsluhu.

Když pojedu na dovolenou, musí někdo bioplynku "krmit"?

Ne. Pár dnů před odjezdem na dovolenou stačí snížit dávku dodávaného organického odpadu, aby se snížila produkce bioplynu. Bakterie uvnitř fermentoru počkají dokud je znovu nenakrmíte. Nemusíte mít strach, že by zásobník plynu prasknul. Při maximálním naplnění se tlak uvolní přes pojistný ventil. Po návratu z dovolené začnete bioplynku opět "krmit" a během několika dnů se produkce bioplynu opět zvedne do původního stavu.

Chci bioplynovou stanici užívat jen přes léto na chalupě. Jak systém zazimovat?

Aby jste nemuseli celý systém na jaře opět startovat, stačí na zimní období vypustit třetinu obsahu fermentoru. Na jaře fermentor dopustíte vodou až k měrce hladiny a přidáte třetinovou dávku "krmiva", než je maximální povolená dávka. Třetinovou dávkou krmte tři až čtyři dny, poté můžete začít fermentor plnit plnou dávkou, jak je uvedeno v návodu.

Kolik organického odpadu denně mohu do bioplynové stance vložit?

Maximální množství organického hnojiva je stanoveno podle druhu odpadu, který do ní vkládáme. 

Zbytky jídla a potravin max 13 kg za den

Rostlinný odpad max 45 kg za den

Kravský, kozí nebo ovčí hnůj max 45 kg za den

Prasečí hnůj max 36 kg za den

Slepičí hnůj max 20 kg za den

A pokud je na systém napojena toaleta tak maximálně 24 kg za den

Předpokládá se, že ale do systému budete vkládat několik druhů organického odpadu, proto je zapotřebí množství upravit tak, aby v souhrnu nedocházelo k překročení maximálního doporučeného množství. Mohlo by dojít ke změně pH a tím ke snížení, nebo k úplnému zastavení, tvorby bioplynu.

Kolik biohnojiva FreeGas 1 produkuje?

Množství hnojiva produkovaného systémem se rovná množství krmení, které do systému dodáte. Pokud krmíte systém 8 litry potravinového odpadu za den, systém vydá 8 litrů biohnojiva. Konzistentní kvalita hnojiva je dána neustálým zásobováním systému různorodou směsí organického materiálu. Pokud je do systému přiváděn i lidský odpad z WC, musí být výstup hnojiva napojen na kanalizaci a nesmí být využíván jako hnojivo pro rostliny.

Jaké je nejlepší místo pro umístění systému FreeGas 1?

Systém by měl být umístěn pouze venku, na místě, kde je největší intenzita slunečního světla (ne ve stínu) a na stabilním povrchu. Doporučujeme okolo systému zachovat minimálně 0,5m místo z každé strany pro snadnější přístup a obsluhu.

Jaký je rozdíl mezi bioplynkou a kompostem?

Kompost vzniká jako výsledek aerobní digesce organické hmoty. Kompost se do půdy přidává pouze před výsadbou. Biohnojivo naproti tomu vzniká jako vedlejší produkt anaerobní digesce organické hmoty a je v tekuté formě. Lze jej aplikovat před výsadbou i během výsadby, což je obrovská výhoda. Navíc se vytváří denně, oproti kompostu.

Musí se FreeGas 1 čistit?

Ne. Systém nevyžaduje žádné čištění kalu, protože je systém navržen tak, že vytváří velmi malé množství kalu, který má zanedbatelný vliv na produkci plynu a nevyžaduje žádné čištění ani speciální ošetření. 

Čím se může bioplynka krmit?

Kuchyňský odpad

Systém dokáže strávit zbytky jídla jako je rýže, sýr, maso, olej na vaření, slupky ze zeleniny, ovoce a jakýkoliv jiný potravinový odpad. Vyvarujte se podávání velkého množství citrusových plodů, protože obsahují antibakteriální olej, který může snížit účinnost systému.

Živočišný hnůj

Živočišný hnůj bez kamení, slámy a nečistot. Dobře promíchaný se stejným množstvím vody, aby vznikala tekutá kaše. Můžete také přidat psí nebo kočičí výkaly (bez písku nebo steliva). Před podáváním do systému se doporučuje zvířecí trus důkladně navlhčit a vytvořit tak kejdu. Suchý odpad vyplave na povrch nádrže fermentoru a nebude správně fermentovat.

Lidské exkrementy

je možné přímým napojením na systém FreeGas 1 odvádět lidské exkrementy z WC. Je zapotřebí speciální toaleta, která již brzy bude k zakoupení v našem eshopu. Lidský odpad je ze speciální toalety dopravován potrubím přímo do fermentoru, tedy bez jakékoliv potřebné manipulace ze strany obsluhy.

Čím nelze bioplynovou stanici krmit?

Dřevěné hobliny, sláma, zemina, písek, větvě, papír, kov plast, sklo, tráva ve větším množství nebo jakákoliv neorganická kapalina. Nejlepší je také omezit některé organické materiály, jako jsou citrusové slupky, nebo velké pecky z ovoce. Citrusové pecky mění hladinu pH a pecky jsou obtížně stravitelné.

Co když domácí bioplynová stanice vyrobí více plynu než budu potřebovat?

Systém je navržen tak, že pokud fermentor vyrobí více, než je potřeba, přebytečný plyn (nad objem skladovacího vaku) bude automaticky vypuštěn do atmosféry speciálně navrženým mechanismem pro postupné uvolňování tlaku.

Lze FreeGas 1 napojit na další přídavný vak?

Ano, systém lze napojit na další přídavný vak pro uskladnění nadbytečného množství bioplynu. Neznamená to však, že systém zvládne vyrobit větší množství bioplynu. Jednoduše si takto můžete vytvořit větší zásobu plynu pro případ větší potřeby.

Proč je systém navržen v měkkém obalu?

Naši bezpečnostní inženýři navrhli měkký obal proto, aby byl bioplyn skladován při nízkém tlaku. Tím je zajištěno, že systém neexploduje. Navíc FreeGas 1 skladuje relativně malé množství bioplynu, což je nepatrné množství ve srovnání s jinými plynovými zdroji.

Může FreeGas 1 vybuchnout?

Ne! Nevybuchne. Bioplyn se skládá převážně z metanu a v okamžiku, kdy se metan dostane do ovzduší, ztrácí schopnost se vznítit. Na rozdíl od LPG a propanu, které klesají k zemi a zůstávají v daném prostoru, bioplyn stoupá vzhůru k nebi a opouští prostor okamžitě. Pokud se nahromadí přebytek plynu, FreeGas 1 má ventil s pomalým uvolňováním, který postupně uvolňuje tlak. Systém navíc pracuje pod velmi nízkým tlakem (15milibarů), což znemožňuje výbuch.

Je bezpečné vařit na bioplynu?

To zcela určitě je. Ve skutečnosti je bioplyn vyrobený ve FreeGas 1 mnohem bezpečnější než LPG nebo Propan-butan z několika důvodů. Na rozdíl od LPG nebo PB lahví se bioplyn v systému FreeGas 1 nestlačuje. Naši bezpečnostní inženýři záměrně vytvořili měkké pouzdro pro uložení plynu tak, aby byl skladován při nízkém tlaku. Vzhledem k tomu, že plyn není stlačen, zařízení uchovává relativně malé množství bioplynu ve srovnání s plynem uloženým v lahvích. Je to příliš málo na to, aby v případě vznícení představovalo vážnou hrozbu. Metan, který tvoří cca 60% bioplynu, je lehčí než vzduch o 20% a pokud se z nějakého důvodu uvolní ze zařízení, okamžitě se rozšíří do atmosféry. To se přirozeně děje třeba na skládkách nebo městských čističkách odpadních vod. Pro to, aby byl bioplyn hořlavý potřebuje alespoň 50% obsahu metanu. V okamžiku, kdy se uvolní do volného prostředí, stává se méně koncentrovaný, což jej činí zcela nehořlavým.

 

 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku? Neváhejte se zeptat jsme vám k dispozici na telefonu nebo emailu.